ČLENSTVÍ
ŽIVOT JE HRA

Sdílíte s námi naše sny a představy?
Chcete se stát jedním z nás?
Chcete se podílet na realizaci našich cílů?
Buďte s námi, sdílejte naše sny a cíle, podílejte se na rozvoji organizace, která je tu pro vás a všechny lidi, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas.  

Typy členství: 

 • Čestné členství - udělují členové rady nebo dozorčí rady osobám, které se významně podílejí na podpoře aktivit sdružení. Platí bez omezení do odvolání.  
 • Řádné členství - řádným členem se automaticky stává každý účastník pravidelných kurzů ŽIVOT JE HRA na dané období (= pololetí aktuálního školního roku) zaplacením kurzovného, jehož součástí je i členský příspěvek
 • Řádné členství bez účasti na kurzech - členem se může stát jakákoliv osoba, která chce podpořit a podílet se na činnosti sdružení, i když se neúčastní kurzů.    

Výhody pro členy:

 • Budete se moci aktivně podílet na rozvoji činnosti sdružení
 • Získáte právo volit členy orgánů sdružení (je-li vám alespoň 18 let) 
 • Můžete být zvoleni valnou hromadou do orgánů sdružení (je-li vám alespoň 21 let)
 • S platností od roku 2013 budete mít jako členové výhodnější ceny kurzovného (druhý kurz dle výběru s 50% slevou nebo zcela zdarma - přivedete-li nového člena) 
 • Budete přednostně informováni o všech aktivitách a plánech sdružení
 • Získáte klubovou kartu a budete zařazeni do loajality programu sdružení

Žádost o členství*:

 • Napište nám e-mail nebo dopis s předmětem: Žádost o členství v ŽIVOT JE HRA, o.s.. Jeho součástí musí být vaše iniciály, adresa, datum narození, datum odeslání a v případě písemné přihlášky také podpis. 
 • Odešlete na anicka@zivotjehra.com nebo na adresu: Anička Kracíková, Kostelní 793, 289 12 Sadská.
 • Jakmile obdržíme řádně vyplněnou žádost, vyzveme vás k zaplacení členského příspěvku, jehož výše je stanovena na 150,- Kč/ pololetí (pololetí počítáme vždy září - leden, únor - srpen) 
 • Jako potvrzení o platnosti členství (správně vyplněný přihláška a obdržení členského příspěvku) vám bude vystavena klubová karta a zaslána na vámi uvedené kontaktní údaje.  Ode dne přijetí příspěvku pro vás platí výhody a práva členů sdružení.  

Kontaktujte nás

*Žádost o členství vyplňujte a zasílejte pouze v případě, že nejste kurzistou ŽIVOT JE HRA. 

 
 


Web4ce 2012 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu